dimarts, 13 de novembre del 2012

Hem jugat al Ticket to Ride - extensió dels daus (es juga amb la versió base Ticket to Ride o Aventureros al Tren)

En aquesta extensió, els jugadors tenen el mateix objectiu d'aconseguir els destins, agafar rutes i bloquejar als altres en el tauler. Però en lloc d'agafar i coleccionar cartes de vagons, tiren 5 daus "tren" a cada torn. Segons el resultat, poden tornar a tirar tots o una part dels daus i utilitzar-los per agafar una ruta en el tauler, o agafar una fitxa "ruta" que faràn servir més tard, o agafar més objectius. Aquesta extensió també inclou 3 daus pels tunels.

Aquesta extensió és ideal pels jugadors que trobaven el joc "Ticket to Ride" massa complicat : simplifica la mecànica d'agafar cartes del pilot i accelera el ritme de la partida. Ja no fa falta pensar, es tiren els daus i s'optimitza el resultat per tal de realitzar una acció.

Però canvia totalment les estrategies, ja que es tarda igual en fer una ruta d’ un vagó que de 6 vagons. S'aconsegueixen més punts fent vagons llargs que agafant nous objectius.

 
.